Баасы

«Салам+» кызматы бардык тарифтик пландардын абоненттерине жеткиликтүү. Башка тарифтерге өткөн учурда кызматтар иштей берет.

«Салам+» кызматын кошуу акысыз жүргүзүлөт.

«Салам+» кызматы үчүн абоненттик төлөм суткасына 2,95 сомду түзөт.

Обондорду заказ кылуу таптакыр акысыз, обондор чектелбеген мөөнөткө берилет.

Жогору