Аткаруучунун баракчасы

АИГЕЛ
2 обондор
Аткаруучунун обондору
Жогору