Аткаруучунун баракчасы

T1One & Inur
4 обондор
Аткаруучунун обондору
Жогору