Аткаруучунун баракчасы

Макс Саян
2 обондор
Аткаруучунун обондору
Жогору