Аткаруучунун баракчасы

kizaru
1 обон
Аткаруучунун обондору
Жогору