Аткаруучунун баракчасы

KAT-RIN, MSL16
4 обондор
Аткаруучунун обондору
Жогору