Аткаруучунун баракчасы

ALMARY
1 обон
Аткаруучунун обондору
Жогору