Аткаруучунун баракчасы

Joezi, Lizwi
1 обон
Аткаруучунун обондору
Жогору