Аткаруучунун баракчасы

Дышать
1 обон
Аткаруучунун обондору
Жогору